Tại sao dữ liệu chứng khoán Hoa Kỳ của tôi nhìn không ổn lắm?

Đôi khi dữ liệu chứng khoán Hoa Kỳ của chúng tôi có vẻ không đầy đủ hoặc khác với các nguồn khác. Bạn sẽ thấy khác biệt đáng chú ý nhất thường là ở khung thời gian thấp hơn (tức là 1 phút), trên các mã không hoạt động hoặc không phổ biến hay trong các phiên trước/sau khi mở cửa thị trường có khối lượng giao dịch thấp hơn.

Lý do cho việc này là theo mặc định, biểu đồ của chúng tôi hiển thị dữ liệu chứng khoán Hoa Kỳ theo thời gian thực từ sàn giao dịch Cboe. Đó là sàn giao dịch thay thế có khối lượng giao dịch khá cao, hơn một phần tư (hơn 25%) thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sàn giao dịch này không áp phí cho mỗi người dùng, có nghĩa là bạn có thể sử dụng sàn giao dịch trong thời gian thực mà không phải trả tiền. Dữ liệu Cboe cho chứng khoán Hoa Kỳ không tệ hay sai, chỉ là dữ liệu hơi khác một chút, chủ yếu là do khối lượng giao dịch thấp hơn so với các sàn giao dịch chính, do đó ít cập nhật giá hơn.

Cân nhắc khối lượng giao dịch trên sàn Cboe, trong đa số các trường hợp, chênh lệch này thậm chí còn khó phát hiện hoặc không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến phân tích của bạn. Tuy nhiên, nếu chênh lệch này có ý nghĩa quan trọng với bạn, bạn sẽ cần mua mua dữ liệu theo thời gian thực từ các sàn giao dịch chính thức (NASDAQ, NYSE, hoặc NYSE Arca). Theo quy định của sàn giao dịch, chúng tôi phải thu các khoản phí này rồi chuyển đến sàn giao dịch, đồng thời thông báo cho họ biết ai đang truy cập dữ liệu của họ.