Làm cách nào để thay đổi định dạng ngày?

Mở cài đặt biểu đồ của bạn và nhấp vào tab Cân để thay đổi định dạng ngày. Chỉ cần chọn định dạng ưa thích của bạn và nhấp vào OK.

Cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả các biểu đồ mà bạn xem, do đó không cần phải thay đổi cài đặt theo cách thủ công trên mỗi biểu đồ.

Lưu ý rằng định dạng ngày mặc định là yyyy-mm-dd cho các trang web Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan.