Khoảng thời gian Phạm vi là gì và làm cách nào để lựa chọn nó?

Các thanh phạm vi Range cho phép người dùng phân tích biến động giá của các công cụ tài chính, đồng thời giảm nhiễu thị trường. Các thanh phạm vi không mất thời gian cân nhắc và do đó có thể tạo ra cái gọi là 'hiệu ứng biểu đồ rõ ràng'. Một thanh mới được hình thành khi giá đạt đến một giá trị nhất định do người dùng cài đặt.

Thanh Range được xây dựng như thế nào?

  • Một thanh Range có giá mở cửa (Open). Sự chuyển động của giá được ghi lại khi thanh đang được hình thành. Trong thời gian đó, kích thước của thanh tăng từ điểm Open lên hoặc xuống, tùy thuộc vào giá cả.
  • Sự khác biệt giữa giá trị thanh cao nhất (High) và thấp nhất (Low) được coi là chuyển động của giá.
  • Bất cứ khi nào điểm High — Low  đạt đến khoảng Range, sự hình thành của thanh kết thúc.
  • Nếu giá di chuyển trong phạm vi [Low, High], điểm đóng cửa (Close) của thanh sẽ thay đổi.
  • Khi giá vượt qua phạm vi [Low, High], thanh này sẽ đóng lại và thanh mới bắt đầu hình thành.

Vậy làm cách nào để chọn thanh Range trên biểu đồ?

Có hai cách.

  • Chọn thanh Range trong menu loại biểu đồ ở bảng trên cùng.

  • Chọn khoảng thời gian Range trong menu khoảng thời gian ở bảng trên cùng.

Khoảng thời gian Range có nghĩa là gì?

Khoảng thời gian xác định phạm vi mà giá di chuyển, từ đó bắt đầu hình thành một thanh mới.

1 Range bằng một lần thay đổi giá tối thiểu. Giá trị này có thể được trình bày theo công thức sau.

1 Range = Tick Size

Các giá trị Tick Size được hiển thị trong menu Symbol infor (Nhấp chuột phải vào chuỗi biểu đồ -> Symbol infor ...)

Xin lưu ý rằng thông số thời gian không ảnh hưởng đến thanh Range, do đó khi bạn chọn loại biểu đồ Range, khoảng thời gian của biểu đồ sẽ được tự động chuyển sang khoảng thời gian Range theo mặc định hoặc thành khoảng thời gian Range  được sử dụng cuối cùng.

Những cài đặt nào có sẵn cho biểu đồ Range?

Hãy xem xét các Thuộc tính của biểu đồ Range:

Up Color - đặt màu của thanh trên.

Down Color - đặt màu của thanh dưới.

Projection Up Color - thiết lập màu của thanh chiếu lên.

Projection Down Color - đặt màu của thanh chiếu xuống.

*Projection Bars - thanh được xây dựng dựa trên dữ liệu của một thanh tạm thời vẫn đang hình thành.

Phantom Bars - cài đặt hiển thị của các thanh ảo

*Virtual Bars - thanh được xây dựng trong phạm vi giá, không được giao dịch.

Price Line - cài đặt hiển thị của dòng hiển thị giá cuối cùng.

Previous Close Price Line - cài đặt hiển thị của đường hiển thể giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

Tính năng và hạn chế của thanh Range

  • Tập hợp các giá trị thanh có khoảng thời gian 1 phút (Open, [High, Low], Close) là dữ liệu nguồn cho các thanh Range.
  • Khoảng thời gian có thể tùy chỉnh, ngoài khoảng thời gian được xác định trước, chỉ khả dụng cho người dùng trên gói trả phí, tức là Pro Plus trở lên.
  • Khoảng thời gian cần phải lớn hơn 10 Range để có thể xuất bản ý tưởng dựa trên các thanh Range.