Cách bật chế độ Bar Replay?

Nhấp vào nút Bar Replay trong bảng trên cùng của biểu đồ để mở bảng phát lại.

Các nút phát lại khá trực quan, như trong mọi trình phát đa phương tiện.

Sau khi mở bảng phát lại, biểu đồ sẽ vào chế độ chọn điểm bắt đầu phát lại. Di chuột trên màn hình biểu đồ rồi bạn sẽ thấy một đường kẻ xanh thẳng đướng có kéo.

Chọn điểm bắt đầu trên biểu đồ bằng cách nhấp vào ngày/giờ bạn muốn.

Nhấp vào nút Phát để bắt đầu tự động phát. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ trước hoặc trong khi phát lại.

Để di chuyển về phía trước một bước theo cách thủ công, hãy nhấp vào nút Chuyển tiếp.

Trên biểu đồ đang chạy Bar Replay, bạn sẽ thấy trạng thái tương ứng.

Bạn có thể chọn một điểm bắt đầu khác ngay cả khi quá trình phát lại đang trong quá trình. Nhấp vào Go To... rồi chọn phần lịch sử của biểu đồ để thay đổi điểm bắt đầu bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Nếu cần, bạn có thể hiển thị nhiều biểu đồ trong một cửa sổ. Nhấp vào bất kỳ biểu đồ nào để bắt đầu phát lại. Bảng điều khiển sẽ hiển thị trạng thái của biểu đồ đã chọn. Lặp lại tương tự như với biểu đồ đầu tiên. Bar Replay hoạt động độc lập trên các biểu đồ. Trình giả lập luôn hiển thị trạng thái của biểu đồ đang hoạt động.

Ngoài ra, bạn có thể kết thúc phát lại và ngay lập tức quay lại dữ liệu trực tiếp. Nút Chuyển đến biểu đồ thời gian thực cho phép bạn thực hiện việc này chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Bạn có thể đóng bảng phát lại bằng cách nhấp vào [X] trên đó hoặc nhấp vào nút Bar Replay thanh ở đầu biểu đồ.

Các chức năng và hạn chế khác trong chế độ Bar Replay:

  • Cảnh báo phía máy chủ tiếp tục được kích hoạt dựa trên dữ liệu thời gian thực.
  • Không thể tạo cảnh báo phía máy chủ mới ở chế độ phát lại.
  • Các lệnh giao dịch (Giao dịch trên Giấy và trên các sàn giao dịch khác) được thực hiện dựa trên dữ liệu thời gian thực;
  • Báo giá được hiển thị trên bảng giao dịch và trong danh sách báo giá tương ứng với dữ liệu thời gian thực khi biểu đồ được phát lại;
  • Không hỗ trợ phát lại các loại biểu đồ không chuẩn;
  • Chế độ Bar Replay lại cho phép bạn áp dụng các đối tượng vẽ và chỉ báo. Các đối tượng đó vẫn sẽ còn trên biểu đồ ngay cả sau khi thoát khỏi chế độ;
  • Các công cụ Khối lượng Giao dịch theo xu hướng và phạm vi cố định hồi quy không hoạt động trong quá trình phát lại.