Làm cách nào để áp dụng một chỉ báo cho một chỉ báo khác?

Bạn có thể áp dụng một chỉ báo (chẳng hạn như Trung bình di chuyển) hoặc chiến lược không chỉ cho dữ liệu giá mà còn cho một chỉ báo khác. Điều này mở ra một thế giới khả năng phân tích kỹ thuật cũng như tìm kiếm cơ hội mới để giao dịch.

Có ba cách để làm điều đó:

1. Nhấp vào nút "Khác" (ba dấu chấm ngang) bên cạnh tiêu đề của chỉ báo bạn muốn sử dụng làm đầu vào bên ngoài, chọn "Thêm chỉ số / chiến lược trên đường" và sau đó chọn chỉ báo hoặc chiến lược sẽ sử dụng chỉ báo đầu tiên là một đầu vào.

2. Nhấp chuột phải vào chỉ báo. Sau đó, chọn Thêm Thêm chỉ số / Chiến lược trên

3. Thêm đầu vào bên ngoài từ tab "Cài đặt / Đầu vào" của tập lệnh. Để làm điều này, trước tiên hãy đảm bảo cả hai tập lệnh được tải trên biểu đồ của bạn. Nhấp vào cog "Cài đặt" bên cạnh tiêu đề của chỉ báo hoặc chiến lược mà bạn muốn kết nối đầu vào bên ngoài. Sau đó, từ tab "Đầu vào", nhấp vào menu thả xuống nguồn và chọn một plot từ chỉ báo khác mà bạn muốn sử dụng làm đầu vào bên ngoài.


Các nguồn được sử dụng dưới dạng đầu vào bên ngoài phải xuất phát từ các chỉ báo chứ không phải các chiến lược.

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các chỉ báo đều có thể được tính dựa trên một chỉ báo khác do các sắc thái kỹ thuật khác nhau.