Làm thế nào tôi có thể thay đổi thứ tự trực quan / lớp chỉ số, hình vẽ và nến?

Bạn có thể điều chỉnh thứ tự trực quan của một đối tượng hoặc chỉ báo trên biểu đồ của mình thông qua menu context của nó (nhấp chuột phải vào đối tượng hoặc chỉ báo -> Thứ tự trực quan).

Thứ tự trực quan cũng có thể được đặt trong cửa sổ Cây đối tượng.