Tôi muốn nhận cảnh báo trên điện thoại của tôi

Để được thông báo về một cảnh báo trên điện thoại của bạn, bạn cần làm như sau:

  1. Tải xuống ứng dụng TradingView mới nhất từ AppStore hoặc Google Play
  2. Đăng nhập vào tài khoản TradingView của bạn trên ứng dụng
  3. Cho phép ứng dụng TradingView gửi thông báo.
  4. Chọn Thông báo trên App khi tạo cảnh báo

 Đối với thiết bị iOS:

  • đi tới Cài đặt -> Thông báo
  • chọn ứng dụng TradingView
  • bật Cho phép thông báo.

         Đối với thiết bị Android: mở cài đặt ứng dụng TradingView và bật thông báo.

Ngoài ra, bạn có thể kết nối trực tiếp tài khoản TradingView với số điện thoại của mình. Bạn cần tạo một địa chỉ email đặc biệt để chuyển tiếp tin nhắn đến điện thoại của bạn qua mạng của bạn (để tiết kiệm chi phí) để nhận thông báo từ email đến SMS. Danh sách các nhà cung cấp email miễn phí có thể làm điều này có thể được xem tại đây. Bạn có thể muốn kiểm tra các danh sách khác nếu bạn chưa thể tìm thấy quốc gia của mình trong danh sách này.