Cách nhận được thông báo cảnh báo trên điện thoại

Để được thông báo về một cảnh báo trên điện thoại của bạn, bạn cần làm như sau:

  1. Tải xuống ứng dụng TradingView mới nhất từ AppStore hoặc Google Play
  2. Đăng nhập vào tài khoản TradingView của bạn trên ứng dụng
  3. Cho phép ứng dụng TradingView gửi thông báo.

Đối với thiết bị Android: mở cài đặt ứng dụng TradingView và bật thông báo.

Đối với thiết bị iOS: 

  • đi tới Cài đặt -> Thông báo
  • chọn ứng dụng TradingView
  • bật Cho phép thông báo.

 

4. Chọn ô Thông báo trên App khi tạo cảnh báo