Cách xuất dữ liệu từ công cụ sàng lọc

  1. Truy cập công cụ sàng lọc.
  2. Chọn cột và các bộ lọc.
  3. Nhấp vào tên biểu mẫu để mở menu thả xuống.
  4. Nhấp vào Xuất kết quả sàng lọc.