Làm sao để xuất dữ liệu từ bộ lọc?

  1. Vào bộ lọc
  2. Chọn cột và các chỉ tiêu lọc
  3. Bấm vào nút xuất dữ liệu.