Cách bật thông báo đẩy để nhận cảnh báo trên thiết bị iOS?

Sau đây là các bước mà bạn cần làm theo.

  • Tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng trên AppStore.
  • Đăng nhập vào tài khoản TradingView của bạn.
  • Cho phép ứng dụng gửi thông báo trong phần cài đặt. Để kích hoạt tính năng này, bạn cần truy cập Cài đặt -> Thông báo -> Chọn Ứng dụng TradingView -> Bật Cho phép thông báo.
  • Đánh dấu vào ô Thông báo đẩy trên Ứng dụng khi tạo cảnh báo.

Cảnh báo mà bạn tạo trong ứng dụng di động sẽ được bật tính năng này theo mặc định.

Vậy là xong rồi! Tính năng này có sẵn cho người dùng trên mọi loại gói tài khoản.