Cách bật thông báo để nhận cảnh báo trên thiết bị Android?

Sau đây là các bước bạn cần làm để bắt đầu nhận thông báo đẩy thông qua ứng dụng Android:

  • Tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng trên Google Play Store;
  • Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn;
  • Cho phép ứng dụng TradingView gửi thông báo đẩy trong phần cài đặt. Để kích hoạt tính năng này, bạn cần truy cập Cài đặt -> Thông báo -> Chọn Ứng dụng TradingView -> Bật Cho phép thông báo;
  • Đánh dấu vào ô Thông báo đẩy trên Ứng dụng khi tạo cảnh báo.

Cảnh báo mà bạn tạo trong ứng dụng di động sẽ được bật tính năng này theo mặc định. Đừng đưa ứng dụng vào danh sách trắng trên thiết bị Android của bạn. Lưu ý: Thông báo đẩy có sẵn cho tất cả người dùng bất kể người dùng đang sử dụng loại gói nào.