Làm cách nào để bật thông báo để nhận thông báo trên thiết bị Android của tôi?

Dưới đây là những gì bạn cần làm để bắt đầu nhận thông báo đẩy thông qua ứng dụng Android của bạn.

  • Tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng trên Google Play Store;
  • Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn;
  • Cho phép ứng dụng TradingView gửi thông báo đẩy trong cài đặt. Để kích hoạt tính năng này, bạn cần truy cập Cài đặt -> Thông báo -> Chọn Ứng dụng TradingView -> Bật Cho phép thông báo;
  • Đánh dấu vào ô Thông báo trên Ứng dụng khi tạo cảnh báo.


Cảnh báo mà bạn tạo trong ứng dụng di động sẽ được bật tính năng này theo mặc định. Đừng để quên danh sách trắng ứng dụng trên thiết bị Android của bạn. Lưu ý rằng thông báo đẩy có sẵn cho tất cả người dùng bất kể loại gói.