Tôi chỉ thấy dữ liệu EOD cho biểu tượng DXY và không có thời gian thực

Hiện tại INDEX: DXY chỉ có dữ liệu EOD (Cuối ngày), chỉ cập nhật một lần một ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thử mã TVC: DXY - CFD này miễn phí với dữ liệu thời gian thực.