Ý nghĩa của các huy hiệu TradingView là gì?

Chúng tôi có 3 loại huy hiệu khác nhau, mỗi loại cho bạn biết những điều khác nhau về mỗi thành viên. Hãy cùng tìm hiểu từng loại một nhé.

Huy hiệu NGƯỜI KIỂM DUYỆT (MOD)

Huy hiệu MOD màu đỏ được trao cho người kiểm duyệt của chúng tôi, để xác định rõ chúng trong số các thành viên của chúng tôi. Huy hiệu này mang lại sự bảo mật cao hơn cho các thành viên của chúng tôi vì nó cho thấy rõ ai là mod và ai là người, trong trường hợp bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp. Thành viên có huy hiệu này là đại diện của TradingView chính thức, vì vậy hãy luôn luôn làm theo hướng dẫn của họ!

NHÀ MÔI GIỚI (BROKER)

Huy hiệu NHÀ MÔI GIỚI có màu, có màu xanh lam, vàng hoặc bạc, được trao cho các tài khoản nhà môi giới trên TradingView. Thành viên thể thao huy hiệu cụ thể này chỉ là đại diện môi giới chính thức. Trang nhà môi giới cung cấp thông tin rộng rãi về Điều khoản sử dụng và đánh giá từ chủ sở hữu tài khoản trực tiếp. Bạn có thể tìm thấy tất cả các nhà môi giới ở nước mình trong danh sách Nhà môi giới của chúng tôi.

PHÙ THỦY

Huy hiệu PHÙ THỦY - WIZARD màu xanh lục dành cho các Phù thủy Pine Script™ của chúng tôi. Họ là những lập trình viên hàng đầu làm việc với Pine Script™, ngôn ngữ được sử dụng để tạo các chỉ báo và chiến lược trên nền tảng của chúng tôi. Phù thủy Pine Script™ đóng góp xuất sắc cho cộng đồng, giúp nhiều nhà giao dịch sử dụng mã của họ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, vui lòng theo đường liên kết này.

Huy hiệu nhân viên TradingView

Tài khoản chính thức của TradingView, cũng như nhân viên của TradingView, có huy hiệu màu xanh với logo TV.

Lưu ý: Bạn cũng có thể di chuột qua huy hiệu để biết thêm thông tin về gói của người dùng.

Huy hiệu khác

Huy hiệu màu đen (màu trắng ở chế độ tối) cho biết người dùng đã mua gói nâng cấp, giúp cộng đồng và nền tảng của chúng tôi phát triển. Chỉ vì người dùng có huy hiệu như vậy, điều đó không có nghĩa người dùng là một nhà giao dịch chuyên nghiệp.