Đếm ngược không được hiển thị trên biểu đồ

Nếu đồng hồ đếm ngược đến thanh đóng không được hiển thị trên biểu đồ của bạn, điều đó có thể là do các lý do sau:

1. Việc đếm ngược bị vô hiệu hóa. Nhấp chuột phải vào Thang giá và đảm bảo rằng Đếm ngược đến thanh Đóng được chọn.

2. Một trong những loại biểu đồ không có khoảng thời gian cố định được chọn: Renko, Kagi, PnF, Line Break hoặc Range. Đếm ngược không thể được hiển thị cho các loại biểu đồ.

3. Biểu tượng với dữ liệu bị trì hoãn được chọn trên biểu đồ. Nếu bạn có biểu tượng với dữ liệu bị trễ 15 phút, đếm ngược chỉ có thể được hiển thị trong khoảng thời gian cao hơn 15 phút. Bạn có thể kiểm tra chế độ cập nhật dữ liệu của biểu tượng hiện tại ở góc trên bên phải của biểu đồ - nếu dữ liệu bị trì hoãn, bạn sẽ thấy dấu hiệu Trì hoãn (D).

4. Biểu tượng được chọn trên biểu đồ không được giao dịch tại thời điểm này. Trong những giờ không giới hạn trên các biểu đồ trong ngày, không có thanh chờ đợi, đó là lý do tại sao đồng hồ đếm ngược không được hiển thị.

5. Đồng hồ máy tính của bạn là nhanh hoặc chậm. Để biểu đồ của bạn hoạt động chính xác, chúng tôi khuyên bạn nên đồng bộ hóa thời gian trên máy tính của mình với máy chủ thời gian NTP.