Bộ lọc tiền điện tử là gì?

Với Công cụ sàng lọc cặp tiền điện tử, bạn có thể lọc tiền điện tử dựa trên nhiều số liệu, khung thời gian và chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Cũng có thể lưu mẫu, quét loại mã giao dịch và có nhiều ứng dụng hơn nữa.

Bạn có thể mở Công cụ sàng lọc cặp tiền điện tử từ menu chính:

Hoặc có thể được mở trực tiếp từ biểu đồ:

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng của Công cụ sàng lọc cặp tiền điện tử trong bài viết "Các tính năng chính của công cụ sàng lọc cặp tiền điện tử".