Công cụ vẽ Cross Line là gì?

Công cụ này bao gồm hai đường vuông góc và một điểm tham chiếu tại giao điểm. Bạn có thể chia biểu đồ thành các góc phần tư trong một cú nhấp chuột, đánh dấu điểm mức độ phá vỡ, điểm bắt đầu của một xu hướng hoặc thị trường đi ngang. Nếu bạn thích sử dụng phím tắt, chỉ cần trỏ đến nơi bạn muốn đường chéo xuất hiện và nhấn Alt + C.


Giá và ngày cho phép bạn dễ dàng nhìn thấy điểm trên biểu đồ. Bạn có thể vô hiệu hóa các nhãn này trong hộp thoại thuộc tính của công cụ tài chính. Màu sắc, độ dày và kiểu của đường kẻ có thể được thay đổi trong bảng vẽ nổi hoặc trong cửa sổ hộp thoại thuộc tính.