Làm cách nào để bật / tắt chủ đề màu tối?

Bạn luôn có thể chọn có biểu đồ và giao diện Sáng hoặc Tối. Bật chủ đề Dark của chúng tôi, nếu bạn thích một cái nhìn thoải mái hơn.

Để chuyển đổi giữa giao diện Sáng và Tối, hãy di chuyển thanh trượt trong menu kéo xuống của nút trên ở bên trái.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi chủ đề màu thông qua menu context biểu đồ.

Nhấp vào biểu đồ bằng nút chuột phải, di chuột vào mục chủ đề Màu và chọn chủ đề mong muốn.