Làm cách nào để bật/tắt chủ đề Màu tối?

Bạn luôn có thể chọn có biểu đồ và giao diện Sáng hoặc Tối. Hãy bật chủ đề Tối nếu bạn muốn nhìn thoải mái hơn.

Lưu ý
Nếu bạn đang tìm cách chuyển đổi chủ đề trong ứng dụng Desktop của chúng tôi, hãy tham khảo bài viết Làm cách nào để chuyển ứng dụng sang chủ đề Màu tối hoặc Màu sáng.Để chuyển đổi giữa giao diện Sáng và Tối, hãy di chuyển thanh trượt trong menu kéo xuống của nút phía trên bên trái.


Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi chủ đề màu thông qua menu context biểu đồ.

Nhấp vào biểu đồ bằng nút chuột phải, di chuột vào mục chủ đề Màu và chọn chủ đề mong muốn.