Tôi không thể tìm thấy một điều kiện cảnh báo đáp ứng nhu cầu của tôi

Nếu bạn không thể tìm thấy điều kiện phù hợp trong hộp thoại Tạo cảnh báo, bạn luôn có thể hoàn thành mục tiêu của mình bằng cách mã hóa một chỉ báo bằng ngôn ngữ lập trình Pine sẽ kiểm tra điều kiện theo tính toán của nó trên biểu đồ và cho phép bạn chọn điều kiện tùy chỉnh này khi thiết lập Cảnh báo bằng tay. Một kịch bản như vậy nên chứa chức năng cảnh báo. Hàm có chữ ký sau:

alertcondition(condition, title, message)
Text

Nếu điều kiện trở thành sự thật, cảnh báo kích hoạt. Để tạo cảnh báo dựa trên cảnh báo, hãy áp dụng Pine code với cảnh báo cho biểu đồ hiện tại, mở hộp thoại Tạo thông báo, chọn Pine code được áp dụng làm điều kiện chính cho cảnh báo và chọn điều kiện cảnh báo cụ thể với tiêu đề bạn đã truyền đạt như một đối số cho chức năng cảnh báo.