Tôi muốn mã hóa một chỉ báo và muốn được đội ngũ TradingView hỗ trợ

Nhóm của chúng tôi tập trung vào phát triển các tính năng mới và cải thiện các công cụ hiện có trên TradingView, do đó, việc viết/chuyển đổi/xử lý sự cố các nghiên cứu và chiến lược tùy chỉnh nằm ngoài phạm vi hỗ trợ của chúng tôi cho người dùng.

Bạn có thể xem các tài nguyên sau để tìm thấy một số thông tin hữu ích:

Bạn cũng có thể đặt câu hỏi trong Cộng đồng Stack Overflow, hoặc liên hệ với các lập trình viên nghiên cứu tích cực nhất của cộng đồng của chúng tôi trong TradingView Pine Script Chat.