Tôi đang cố mã hóa một chỉ báo và muốn nhóm TradingView giúp tôi trong việc đó

Nhóm của chúng tôi tập trung vào phát triển các tính năng mới và cải thiện các công cụ hiện có trên TradingView, do đó, viết / chuyển đổi / xử lý sự cố các nghiên cứu và chiến lược tùy chỉnh vượt xa mức hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp cho người dùng.

Các tài liệu sau đây có thể hữu ích cho bạn:

Bạn cũng có thể đặt câu hỏi trong Cộng đồng Stack Overflow, kiểm tra với cộng đồng Pinescripters độc lập hoặc liên hệ với các nhà phát triển nghiên cứu tích cực nhất của cộng đồng của chúng tôi trong TradingView Pine Script Chat.