Tôi muốn mã hóa một chỉ báo và muốn được đội ngũ TradingView hỗ trợ