Tôi thấy thông báo "Sản phẩm không thể giao dịch" khi cố gắng giao dịch

Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng mã. Để giao dịch với Oanda, vui lòng chọn các cặp Oanda trong tìm kiếm:

Bạn có thể muốn bật hộp kiểm để hiển thị các thị trường bạn có thể giao dịch với nhà môi giới trong tìm kiếm mã.