Tôi có tài khoản CQG: làm cách nào tôi có thể nhận dữ liệu thời gian thực từ các trao đổi, có sẵn trong CQG?

Nếu bạn có tài khoản CQG trực tiếp và bạn đã mua dữ liệu thời gian thực từ Trao đổi CME với nhà môi giới của mình, bạn không cần phải trả tiền cho họ một lần nữa để có quyền truy cập trên TradingView. Chỉ cần xác minh tài khoản của bạn và đăng ký có sẵn để có được dữ liệu thời gian thực trên trang web của chúng tôi.

Để thực hiện việc này, bạn cần kết nối với nhà môi giới của mình trong Bảng điều khiển giao dịch. Dưới đây là những nhà môi giới mà nó hoạt động và thời hạn đăng ký:

  •      Nhà môi giới TradeStation - dữ liệu thời gian thực có sẵn trong 7 ngày;
  •      Tradovate broker - dữ liệu thời gian thực có sẵn trong 30 ngày.
  •      Nhà môi giới AMP - dữ liệu thời gian thực có sẵn trong 30 ngày;
  •      Nhà môi giới IronBeam - dữ liệu thời gian thực có sẵn trong 30 ngày;
  •      Bất kỳ nhà môi giới CQG nào hoạt động thông qua TradingView - dữ liệu thời gian thực có sẵn trong 30 ngày;

Đăng ký dữ liệu thời gian thực được kéo dài mỗi lần đăng nhập tiếp theo trong Bảng giao dịch thông qua các nhà môi giới này.

Lưu ý rằng xác minh này chỉ áp dụng cho các sàn giao dịch CME Group sau: CME, NYMEX, COMEX và CBOT.

Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ nhà môi giới nào được liệt kê trong số những nhà môi giới được hiển thị trong Bảng điều khiển giao dịch cho quốc gia của bạn, hãy nhấp vào nút "..." ở góc dưới bên phải của bảng để xem tất cả các nhà môi giới có sẵn trên TradingView.