Cách nhận dữ liệu thời gian thực từ các sàn giao dịch mà tôi đã mua với nhà môi giới?

Nếu có tài khoản nhà giao dịch trực tiếp và đã mua dữ liệu thời gian thực với nhà môi giới của mình, bạn không cần phải thanh toán cho họ lần nữa để có quyền truy cập vào TradingView. Chỉ cần xác minh tài khoản và các gói đăng ký hiện có để nhận dữ liệu thời gian thực trên trang web của chúng tôi. Hãy nhớ rằng dữ liệu về gói miễn phí sẽ cập nhật vài giây một lần, trong khi mọi gói trả phí đều cung cấp thông tin cập nhật nhanh hơn nếu giao dịch đang diễn ra. Để thực hiện việc này, bạn cần kết nối với nhà môi giới của mình trong Bảng Giao dịch. Dưới đây là những nhà môi giới có hoạt động và sàn giao dịch khả dụng:

Nhà môi giới

Sàn giao dịch

Thời gian xác minh
Alice Blue, Fyers, Motilal OswalBSE7 ngày

AMP, Blue Line Futures, Ironbeam, Tickmill, Dorman Trading, Optimus Futures, StoneX, YLG Futures

CME, CBOT, COMEX, NYMEX, OSE, MYX, EUREX Futures, SGX Futures, HKEX Futures, CBOE Futures7 ngày

Derayah

TADAWUL

7 ngày

InnovestX

SET

7 ngày

Interactive Brokers

AMEX (NYSE Arca), ASX, BME, BMV, CBOT, CME, COMEX, FWB, XETR, EUREX, EURONEXT, GPW, HKEX, ICEUSA, LSE, LSIN, MIL, NASDAQ, NYMEX, NYSE, OMX, OSE, OTC, SGX, SIX, SSE, SWB, SZSE, TASE, TSE, TSX
7 ngày

Orama

BMFBOVESPA(B3) Futures and Stocks

7 ngày

TradeStation

AMEX (NYSE Arca), NASDAQ, NYSE, OTC, CBOT, CME, COMEX, EUREX Futures, ICEUSA, NYMEX

7 ngày

Tradier

NASDAQ, NYSE, AMEX (NYSE Arca)

7 ngày

Tradovate

CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX
7 ngày
QuestradeTSX, TSXV, NASDAQ, NYSE, AMEX (NYSE Arca) , OTC7 ngày

Webull

AMEX (NYSE Arca), NASDAQ, NYSE, OTC

7 ngày

Gói đăng ký dữ liệu thời gian thực được kéo dài mỗi lần đăng nhập tiếp theo trong Bảng Giao dịch thông qua các nhà môi giới này.

Nếu bạn không thể tìm thấy nhà môi giới nào được liệt kê trong số những nhà môi giới được hiển thị trong Bảng Giao dịch cho quốc gia của bạn, hãy nhấp vào nút "..." ở góc dưới bên phải của bảng để xem tất cả các nhà giao dịch có sẵn trên TradingView.