Tôi không thể giao dịch bằng tài khoản OANDA của mình

Người dùng có tài khoản Oanda châu Âu không thể giao dịch thông qua các tài khoản này trên TradingView. Sau đây là tin nhắn từ Oanda:

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2017, Oanda được yêu cầu hạn chế thực hiện giao dịch API từ các nền tảng của bên thứ 3 cho các khách hàng châu Âu (Motivewave, TradingView, Seer, MultiCharts, v.v.). Bạn vẫn có thể sử dụng nền tảng của bên thứ 3 để phân tích giao dịch, tuy nhiên, bạn sẽ không còn thực hiện được giao dịch trên nền tảng của bên thứ 3 thông qua API.

Tài khoản OANDA của bạn cho phép bạn thực hiện giao dịch thông qua các nền tảng độc quyền của OANDA hoặc MT4. Thay đổi này là bắt buộc giúp OANDA đáp ứng các yêu cầu quy định dự kiến vào đầu năm 2018 để bạn có thể tiếp tục giao dịch với OANDA.

Tuy nhiên, Nền tảng Web Oanda cũng khá quen thuộc với người dùng TradingView.