Tôi có thể nhìn thấy spread - chênh lệch giá ở đâu?

Bạn tìm thấy giá trị spread

trong bảng mua / bán trên biểu đồ của bạn;


trong Hộp thoại / Bảng điều khiển.