Làm cách nào tôi có thể dữ liệu cấp 2?

Dữ liệu cấp 2 chỉ có sẵn cho một số ký hiệu giới hạn.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối với nhà môi giới (dữ liệu này đến từ nhà môi giới, điều quan trọng là phải kết nối nó).

Trong cửa sổ DOM, bạn có thể có dữ liệu cấp 2 cho các biểu tượng được giao dịch từ các nhà môi giới sau: TradeStation, CQG, AMP, Tradovate, iBroker and Alor