Cách nhận được dữ liệu cấp 2?

Chúng tôi mới hỗ trợ dữ liệu cấp 2 cho một số mã giao dịch hạn chế.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối với nhà môi giới. Dữ liệu này đến từ nhà môi giới, nên bạn cần kết nối với nhà môi giới.

Trong cửa sổ DOM, bạn có thể có dữ liệu cấp 2 cho các mã giao dịch được giao dịch từ các nhà môi giới sau: Afterprime, Alor, AMP, Binance, Blue line Futures, Bitget, Bybit, CFI, COMPOSITEDGE, Dorman Trading, FXOpen, GBE Brokers, Herenya, IBKR, iBroker, Ironbeam, Motilal Oswal, OKX, Optimus Futures, Orama, Phemex, StoneX, Tickmill, Tokenize, TradeStation, Tradovate, Velocity, Whitebit.