Tôi không thể ẩn đi thang giá

Hiển thị của thang giá bây giờ được điều chỉnh tự động. Thang giá luôn được hiển thị nếu một cái gì đó được gắn vào nó. Thang giá được ẩn nếu không có gì được gắn vào nó. Do đó, nếu bạn muốn tắt thang đo, hãy ghim các chỉ số và ký hiệu được gắn vào thang đo này hoặc chọn không có thang đo.

Ví dụ. gắn Chỉ báo vào thang đo khác (phải) để ẩn thang đo bên trái: