Biểu đồ Renko hiển thị các giá trị không chính xác và / hoặc liên tục được tô lại

Gạch Renko được tính như thế nào?

Trên các thanh lịch sử:

Vì TradingView và nhà cung cấp dữ liệu không thể cung cấp dữ liệu đánh dấu lịch sử đầy đủ cần thiết để tính toán các viên gạch Renko với độ chính xác tối đa, nên phải thực hiện các thỏa hiệp, như thường thấy trên các nền tảng giao dịch khác. Tính toán gạch Renko của chúng tôi trên các thanh lịch sử tuân theo các quy tắc sau:

a) Khung thời gian của biểu đồ xác định mức độ chi tiết tốt nhất được sử dụng để tính toán các viên gạch Renko. Ví dụ: nếu biểu đồ Renko của bạn sử dụng khung thời gian 30 phút, các viên gạch Renko sẽ sử dụng các thanh đóng hoặc OHLC của các thanh 30 phút để tính kích thước hộp. Khung thời gian càng nhỏ, tính toán sẽ càng chính xác.

Dưới đây là ví dụ về hai biểu đồ Renko có cùng tham số Renko (Truyền thống, 3), nhưng sử dụng các khung thời gian khác nhau: lần lượt là 1 phút và 1 ngày. Như bạn có thể thấy, biểu đồ 1 phút hiển thị các viên gạch chi tiết hơn biểu đồ 1 ngày:

b) Khung thời gian được sử dụng trên các biểu đồ càng nhỏ thì dữ liệu lịch sử càng ít. Để cung cấp thêm chiều sâu cho biểu đồ Renko lịch sử, khi không có thêm dữ liệu lịch sử tại khung thời gian của biểu đồ hiện tại, thông tin khung thời gian cao hơn được sử dụng để tính toán các viên gạch Renko cho đến khi đạt được số lượng gạch tối đa cho phép trên biểu đồ.

Việc lựa chọn các khung thời gian cao hơn như sau:

Khung thời gian trên biểu đồ Renko

Khung thời gian cao nhất sử dụng trong deep history

< 1

60

< 60

240

< 240

1D

Đường viền giữa các khung thời gian cao hơn và thấp hơn được sử dụng trong tính toán không tĩnh; nó được chuyển sang tương lai theo thời gian, điều này có thể dẫn đến việc tính toán lại các viên gạch.

c) Bấc Renko đại diện cho chuyển động giá vượt quá mức của gạch Renko, khi chuyển động không đủ lớn để tạo ra một viên gạch mới. Hãy nhớ lại rằng chỉ đóng các thanh khung thời gian của biểu đồ được sử dụng trong tính toán Renko, do đó, chuyển động giá trong thanh đó bị loại bỏ. Bấc đại diện cho thông tin bị loại bỏ.

Trên các thanh thời gian thực:

Trong các thanh thời gian thực, các thanh chiếu được xây dựng bằng cách sử dụng thông tin về giá khi nó xuất hiện. Các thanh chiếu chỉ có thể trở thành các viên gạch Renko thực sự đóng lại khi thanh trong khung thời gian của biểu đồ đóng lại. Do đó, họ có thể tính toán lại cho đến khi điều đó xảy ra.

Backtesting trên bảng xếp hạng Renko:

Xin lưu ý rằng vì giá gạch Renko vốn đã được tổng hợp trong tự nhiên, chúng không phản ánh giá thị trường tại bất kỳ thời điểm chính xác nào như các thanh thông thường. Mặc dù gạch Renko có thể cung cấp một cách giải thích hữu ích về hoạt động giá trong giao dịch tùy ý, sử dụng chúng để backtest, trong đó việc điền đơn đặt hàng phải phản ánh giá thị trường thực tế tại một thời điểm cụ thể, không được khuyến nghị. Các đơn đặt hàng ngược được điền vào giá biểu đồ Renko chắc chắn sẽ không chính xác. Bạn có thể đọc thêm về chủ đề ở đây.