Sự khác biệt giữa FXCM, OANDA, Forex.com và ICE là gì?

Chúng tôi có 4 nguồn dữ liệu Forex - được cung cấp bởi FXCM, OANDA, Forex.com và ICE:


Sự khác biệt giữa các mã FXCM / OANDA / Forex.com / ICE là các mã ICE là tổng hợp, tức là chúng bao gồm dữ liệu nhận được từ hàng chục nhà cung cấp, trong khi FXCM, OANDA và Forex.com là các nhà môi giới Forex riêng biệt. Giờ giao dịch cũng khác nhau:

ICE: Su-Fr 22,00-22,00 (UTC);

FXCM / OANDA: Su-Fr 17.00-17.00 (UTC -4 New_York);

Forex.com: Su-Sa 17.00-17.00 (UTC -4 New York).

  Đối với dữ liệu lịch sử, ICE và OANDA có sẵn lịch sử lâu hơn.

Mã ICE không có dữ liệu khối lượng cho độ khung thời gian hàng ngày.

Mã Forex.com không có dữ liệu khối  lượng cho tất cả các khung thời gian