Tôi không nhìn được dữ liệu quá khứ trong độ phân giải dưới 1 ngày

Độ dài của dữ liệu lịch sử cho bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày (tức là khung thời gian biểu đồ) là 5.000 thanh/nến (đối với chủ tài khoản Essential và Plus, con số này tăng gấp đôi lên 10.000 thanh/nến và đối với chủ sở hữu gói Premium thì tăng gấp bốn lần lên 20.000) + thêm một số thanh/nến về đầu tuần, tháng hoặc năm (tùy theo khung thời gian biểu đồ bạn chọn).

Trong khi các gói Chuyên nghiệp cung cấp nhiều dữ liệu lịch sử trong ngày hơn: Các gói Expert có quyền truy cập 25000 thanh, các gói Elite có quyền truy cập 30000 thanh và các gói Ultimate có thể có số lượng thanh lịch sử tối đa trong ngày là 40000.

Bạn có thể tìm thấy giới hạn hiện tại cho từng gói trên trang GoPro trong phần Dữ liệu. Đáng tiếc, hiện tại chúng tôi chưa thể gia hạn những giới hạn này vì lý do kỹ thuật.

Nếu thay đổi khoảng thời gian biểu đồ thành hàng ngày hoặc theo ngày, bạn sẽ thấy phạm vi ngày dài hơn. Chúng tôi hiển thị tất cả dữ liệu có sẵn trong khoảng thời gian hàng ngày.

40000 thanh thực sự là rất nhiều. Nếu cần thêm dữ liệu để kiểm tra ngược sâu, bạn có thể sử dụng chế độ đặc biệt trong Trình kiểm tra chiến lược cho phép bạn tính toán chiến lược trên tất cả dữ liệu lịch sử có sẵn cho biểu tượng đã chọn chứ không chỉ trên những dữ liệu được tải trên biểu đồ. Đọc thêm về Deep backtesting.