Làm cách nào để chuyển đổi chế độ bảng đặt lệnh của tôi?

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ Bảng điều khiển & Hộp thoại bằng cách cố định / tháo gỡ bảng điều khiển. Đây là cách bạn có thể điều chỉnh