Làm cách nào để autotrade bằng cách sử dụng các chiến lược Pine Script?

Chiến lược giao dịch chỉ giới hạn ở chế độ backtesting. Giao dịch chiến lược tự động với tài khoản thật chưa có sẵn trên TradingView. Chúng tôi xem xét thực hiện nó trong tương lai.