Tôi đã kết nối thông qua nhà môi giới của mình nhưng thấy thông báo lỗi "Mã không thể giao dịch" khi cố gắng giao dịch

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã chọn một mã chính xác. Vui lòng chọn Forex.com trong menu tìm kiếm biểu tượng nếu bạn muốn giao dịch các cặp tiền Forex.com.

Bạn có thể đánh dấu vào ô trong menu tìm kiếm biểu tượng để xem tất cả các mã có thể giao dịch.