Làm cách nào để chuyển đổi giữa các phiên bản ngôn ngữ?

Bạn có thể chuyển đổi giữa các phiên bản ngôn ngữ (bản địa hóa) của TradingView trong menu người dùng. 

Vui lòng đảm bảo rằng bạn nhấp vào nút và kiểm tra URL sau đó. Tất cả các phiên bản ngôn ngữ (ngoại trừ trang web chính) về cơ bản là các tên miền phụ (ví dụ: https://vn.tradingview.com).