Tôi không nhận được một số thông báo của mình

Trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật thông báo trong Cài đặt hồ sơ của mình

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể nhận thông báo từ phiên bản ngôn ngữ của trang web bạn đang truy cập.

Đảm bảo rằng thông báo dự kiến không phải tuân theo các hạn chế của chúng tôi:

  • thông báo về ý tưởng mới về các biểu tượng mà bạn theo dõi chỉ có sẵn trên trang web. Thông báo email đã bị ngưng
  • chúng tôi không gửi thông báo nếu một ý tưởng được đăng bởi người dùng mà bạn theo dõi đã được cập nhật. Bạn có thể nhận thông báo về bản cập nhật của một ý tưởng cụ thể nếu bạn làm theo nó: