Các loại khác nhau của các script được xuất bản là gì?

Có 3 loại quyền riêng tư / khả năng hiển thị được áp dụng cho các tập lệnh:

  • Mở (Mọi người dùng đều có thể xem mã nguồn của tập lệnh của bạn, áp dụng nó vào biểu đồ và thêm nó vào mục yêu thích)
  • Được bảo vệ (Mọi người dùng có thể thêm tập lệnh này vào biểu đồ hoặc mục yêu thích nhưng chỉ tác giả mới có thể xem mã nguồn)
  • Cần được mời (Không ai có thể thêm nó vào biểu đồ mà không có sự cho phép rõ ràng từ tác giả và chỉ tác giả mới có thể xem mã nguồn). Xin lưu ý rằng xuất bản tập lệnh Chỉ mời chỉ khả dụng cho người dùng Premium.

Khả năng hiển thị tập lệnh được hiển thị trong phần Hiển thị:

Tất cả các tập lệnh được xuất bản (bất kể khả năng hiển thị của chúng) có thể được xem trên trang này. Bạn cũng có thể tìm kiếm các kịch bản ngay trên biểu đồ. Nhấp vào nút Các chỉ số và mở Thư viện công cộng của chúng tôi để xem danh sách.

Bạn có thể xuất bản bất kỳ loại script nào cả công khai và riêng tư. Để đọc về sự khác biệt giữa các tập lệnh riêng tư và công khai, hãy theo liên kết này.