Làm thế nào để đi đến ngày cụ thể trên biểu đồ?

Để đi đến ngày cụ thể trên biểu đồ của bạn mà không cần cuộn biểu đồ theo cách thủ công, bạn có thể chọn ngày mong muốn bằng cách sử dụng thanh công cụ dưới cùng. Bạn cũng có thể chọn phạm vi ngày tùy chỉnh.