Làm thế nào để đi đến ngày cụ thể trên biểu đồ?

Để đi đến ngày cụ thể của biểu đồ của bạn mà không cuộn theo cách thủ công, chỉ cần chọn ngày bắt buộc trên thanh công cụ dưới cùng.