Làm thế nào để đặt 2 chỉ báo trên 1 khung?

Chỉ cần sử dụng tùy chọn Move To. Mở menu ngữ cảnh chỉ báo thông qua nhấp chuột phải vào tên của nó hoặc các ô của nó trên biểu đồ, chọn Di chuyển đến và chọn tùy chọn bạn cần.

Cũng có thể chọn chỉ báo và di chuyển nó sang một khung khác bằng chuột.