Hợp đồng tương lai liên tục 1! và 2! là gì?

Hợp đồng tương lai liên tục là công cụ tài chính nhân tạo có được bằng cách liên kết nhiều hợp đồng tương lai riêng lẻ với các ngày hết hạn khác nhau. Phương pháp này tạo ra một chuỗi giá mượt mà giúp các nhà giao dịch xác định các xu hướng và mô hình dài hạn, không cần phải chuyển đổi thủ công giữa các hợp đồng riêng lẻ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các hợp đồng tương lai chuyển đổi liên tục trên Biểu đồ TradingView trong bài viết này.

Hợp đồng liên tục 1! (tháng trước)

Hợp đồng liên tục 1! đại diện cho hợp đồng tháng hết hạn trước hoặc tháng gần nhất. Hợp đồng này chuyển sang hợp đồng tiếp theo khi hợp đồng tháng trước hiện tại hết hạn. Loạt hợp đồng này được sử dụng rộng rãi để phân tích và giao dịch ngắn hạn, vì phản ánh chính xác tâm lý thị trường hiện tại và biến động giá.

Hợp đồng liên tục 2! (tháng thứ hai)

Hợp đồng liên tục 2! đại diện cho hợp đồng tháng hết hạn gần thứ hai. Hợp đồng này chuyển sang hợp đồng tiếp theo khi hết hạn hợp đồng tháng thứ hai hiện tại. Loạt hợp đồng này thường được sử dụng để phân tích và giao dịch trung hạn, vì nắm bắt được kỳ vọng của thị trường cho giai đoạn hợp đồng tiếp theo và cung cấp thông tin chi tiết về các biến động giá tiềm năng.

Lợi ích của hợp đồng tương lai liên tục

Hợp đồng tương lai liên tục mang lại nhiều lợi thế cho các nhà giao dịch và nhà phân tích:

  • Chuỗi giá liền mạch: Các hợp đồng liên tục cung cấp một chuỗi giá trơn tru, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích xu hướng và xác định mô hình, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
  • Phân tích đơn giản hóa: Bằng cách tạo một chuỗi giá liên tục duy nhất, các hợp đồng này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi thủ công giữa các hợp đồng tương lai riêng lẻ, đơn giản hóa quá trình phân tích.

Hạn chế của hợp đồng tương lai liên tục

Mặc dù có những lợi ích, hợp đồng tương lai liên tục cũng có một số hạn chế:

  • Giá nhân tạo: Vì các hợp đồng liên tục là các công cụ tổng hợp nên có thể không thể hiện chính xác giá giao dịch thực tế của các hợp đồng tương lai riêng lẻ.
  • Hiệu ứng tái đầu tư: Thời gian tái đầu tư có thể gây ra các khoảng trống giá hoặc nhảy giá đột ngột, điều này có thể ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch. Xem bài viết này để tìm hiểu thêm về điều chỉnh ngược cho hợp đồng tương lai liên tục trên Biểu đồ TradingView.
  • Không thể giao dịch: Không thể giao dịch hợp đồng tương lai kết thúc bằng 1! hoặc 2!. Bạn có thể chuyển sang hợp đồng có ngày hết hạn để giao dịch.