Làm thế nào để khôi phục các bản vẽ / chỉ số / biểu đồ ẩn?

Nhấp vào nút Cây đối tượng nằm trên thanh công cụ bên trái. Sử dụng các tùy chọn có sẵn để ẩn / hiển thị hoặc xóa bản vẽ, chỉ báo hoặc ký hiệu.