Tôi đã mua gói dịch vụ và muốn được hoàn lại tiền

Theo chính sách của chúng tôi, chúng tôi không hoàn lại tiền cho các đơn đặt hàng lần đầu và thanh toán định kỳ hàng tháng. Bạn có thể tìm thấy văn bản đầy đủ của chính sách của chúng tôi bằng cách click vào liên kết sau: https://vn.tradingview.com/policies