Tôi không thể tiến hành thanh toán. Làm thế nào để thay đổi phương thức thanh toán?

Vui lòng bấm vào liên kết và nhấp vào nút "bút chì" (Cập nhật phương thức thanh toán).

Bạn có thể sử dụng các thẻ / tài khoản PayPal khác nhau cho mỗi đăng ký. Để thực hiện, bạn cần nhấp vào phần chỉnh sửa phương thức thanh toán và kết nối thẻ / tài khoản cần thiết.

Trong trường hợp bạn đã thanh toán qua Google Play hoặc App Store, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán trong cửa hàng tương ứng. Vui lòng làm theo hướng dẫn này trong Google Play/App Store.