Tôi muốn thêm hoặc xóa các cột vào danh sách theo dõi

Để thêm hoặc xóa các cột trong danh sách theo dõi, bạn cần nhấp vào nút ba chấm nằm ở góc bên phải của tên danh sách và bật / tắt các cột cần thiết trong menu xuất hiện. Bản thân các biểu tượng có thể được hiển thị dưới dạng biểu ngữ hoặc mô tả và có thể thêm logo vào chúng.