Làm thế nào để nhập hoặc xuất danh mục theo dõi

Để xuất danh sách theo dõi, bạn cần nhấp vào nút Chế độ xem nâng cao trong thanh công cụ bên phải:

Xin lưu ý rằng tệp đầu vào phải ở định dạng .txt và các ký hiệu phải có tiền tố trao đổi và dấu phẩy được phân tách (giống như bạn có thể thấy trong tệp đầu ra):