Làm thế nào để nhập hoặc xuất danh mục theo dõi

Bạn cần mở danh sách theo dõi trên thanh công cụ bên phải và chọn Nhập danh sách theo dõi hoặc Xuất danh sách theo dõi từ menu thả xuống.


Xin lưu ý rằng tệp đầu vào phải ở định dạng .txt và các ký hiệu phải có tiền tố trao đổi và dấu phẩy được phân tách (giống như bạn có thể thấy trong tệp đầu ra):