Làm thế nào để tôi plot một loạt nến mới dựa trên tính toán script?

Để vẽ một loạt các thanh hoặc nến mới trong đó các giá trị OHLC dựa trên các tính toán của bạn, hãy sử dụng các hàm plotcandle () hoặc plotbar (). Sau khi thêm chúng vào biểu đồ, một tập lệnh với các chức năng như vậy sẽ vẽ hàng loạt thanh hoặc chuỗi nến với các tham số đã chỉ định. Ví dụ, tập lệnh này sẽ vẽ một loạt nến đỏ và xanh lục với giá trị OHLC gấp đôi so với giá trị của chuỗi chính.

//@version=3
study("My Script")
plotcandle(open*2, high*2, low*2, close*2, title='Title', color = open < close ? green : red, wickcolor=black)