Làm cách nào tôi có thể bật / tắt các vòng tròn thu nhập, chia tách hoặc cổ tức có màu trên biểu đồ?

Để bật hoặc tắt các sự kiện kinh tế trên biểu đồ, hãy mở hộp thoại Thuộc tính biểu đồ, đi đến Sự kiện và tắt hoặc bật Hiển thị cổ tức trên biểu đồ, Hiển thị chia tách trên biểu đồ, Hiển thị thu nhập trên biểu đồ.