Làm cách nào để đặt lệnh Trailing Stop?

Mở bảng điều khiển và nhấp vào thứ tự khung Dừng lỗ để chọn Trailing stop trong menu thả xuống.

Xin lưu ý rằng điều này đòi hỏi phải có tài khoản V20 (giống như trên OANDA).