Chaikin Money Flow (CMF)

Định nghĩa

Chaikin Money Flow (CMF) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo Khối lượng dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng tiền (một khái niệm cũng được tạo ra bởi Marc Chaikin) là một số liệu được sử dụng để đo lường áp lực mua và bán của chứng khoán trong một thời gian. CMF sau đó tính tổng Khối lượng tiền trong khoảng thời gian xem lại do người dùng xác định. Bất kỳ khoảng thời gian xem lại nào cũng có thể được sử dụng tuy nhiên các cài đặt phổ biến nhất sẽ là 20 hoặc 21 ngày. Giá trị của Chaikin Money Flow dao động trong khoảng từ 1 đến -1. CMF có thể được sử dụng như một cách để định lượng hơn nữa những thay đổi trong áp lực mua và bán và có thể giúp dự đoán những thay đổi trong tương lai và do đó cơ hội giao dịch.

Lịch sử

Chaikin Money Flow được tạo ra bởi nhà phân tích chứng khoán nổi tiếng Marc Chaikin. Dòng tiền Chaikin đã trở nên liên quan chặt chẽ với hai chỉ số nổi tiếng khác của Chaikin; Bộ dao động Chaikin và tích lũy / phân phối.

Tính toán

Tính toán cho Lưu lượng tiền Chaikin (CMF) có ba bước riêng biệt (đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng CMF 21 kỳ):

1. Tìm hệ số dòng tiền

[(Close  -  Low) - (High - Close)] /(High - Low) = Money Flow Multiplier

2. Tính khối lượng dòng tiền

Money Flow Multiplier x Volume for the Period = Money Flow Volume

3. Tính CMF

21 Period Sum of Money Flow Volume / 21 Period Sum of Volume = 21 Period CMF

Cơ bản

Chaikin tin rằng áp lực mua và bán có thể được xác định bằng cách đóng cửa một khoảng thời gian liên quan đến phạm vi cao / thấp của nó. Nếu thời gian đóng ở nửa trên của phạm vi, thì áp lực mua sẽ cao hơn và nếu thời gian đóng ở nửa dưới của phạm vi, thì áp lực bán sẽ cao hơn. Đây là những gì Hệ số lưu lượng tiền xác định (bước 1 trong tính toán ở trên). Hệ số dòng tiền là yếu tố quyết định Khối lượng dòng tiền và do đó, cuối cùng là Dòng tiền Chaikin (CMF).

Giá trị của Dòng tiền của Chaikin dao động trong khoảng từ 1 đến -1. Giải thích cơ bản là:

  • Khi CMF gần hơn 1, áp lực mua sẽ cao hơn.
  • Khi CMF gần với -1, áp lực bán sẽ cao hơn.

Bạn cần tìm gì

Xác nhận xu hướng

Áp lực mua và bán có thể là một cách tốt để xác nhận một xu hướng đang diễn ra. Điều này có thể cung cấp cho người giao dịch một mức độ tin cậy bổ sung rằng xu hướng hiện tại có thể sẽ tiếp tục.

Trong Xu hướng Bullish, Áp lực mua liên tục (giá trị Dòng tiền Chaikin trên 0) có thể cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng.

Trong xu hướng Bearish, áp lực bán liên tục (giá trị dòng tiền Chaikin dưới 0) có thể chỉ ra rằng giá sẽ tiếp tục giảm.

Cắt nhau

Khi Dòng tiền Chaikin vượt qua Dòng không, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy có một xu hướng đảo ngược sắp xảy ra.

Bullish Crosses xảy ra khi Dòng tiền Chaikin đi từ bên dưới Dòng Zero đến trên Dòng Zero. Giá sau đó tăng.

Bearish Crosses xảy ra khi Chaikin Money Flow vượt từ trên Zero Line xuống dưới Zero Line. Giá sau đó giảm.

Cần lưu ý rằng việc vượt qua ngắn có thể xảy ra dẫn đến tín hiệu sai. Cách tốt nhất để tránh các tín hiệu sai này là kiểm tra hiệu suất trong quá khứ để bảo mật cụ thể đang được phân tích và thậm chí điều chỉnh các ngưỡng cho phù hợp. Ví dụ: thay vì Zero Line Cross, nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng hai dòng riêng biệt như 0,05 và -, 05.

Không đáng tin cậy

Dòng tiền Chaikin có một sự thiếu hụt trong tính toán của nó. Sự thiếu hụt là Hệ số dòng tiền, đóng vai trò xác định Khối lượng dòng tiền và do đó giá trị của Dòng tiền Chaikin, không tính đến sự thay đổi trong phạm vi giao dịch giữa các thời kỳ. Điều này có nghĩa là nếu có bất kỳ loại chênh lệch nào về giá, nó sẽ thắng được chọn và do đó Chaikin Money Flow và giá sẽ không đồng bộ.

Tóm lược

Dòng tiền Chaikin là một người cáo buộc tốt đẹp cung cấp cho nhà phân tích kỹ thuật một cái nhìn khác về lý thuyết của Chaikin về áp lực mua và bán. Nó không nhất thiết phải được sử dụng như một chỉ báo tạo tín hiệu độc lập. CMF hoạt động tốt khi kết hợp với các chỉ số bổ sung, đặc biệt là các chỉ số cũng được Chaikin tạo ra; Tích lũy / Phân phối (ADL) và Bộ dao động Chaikin.

Đầu vào

Độ dài

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán Lưu lượng tiền Chaikin.

Kiểu

MF

Có thể thay đổi mức độ hiển thị của Dòng tiền cũng như khả năng hiển thị của dòng giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của Dòng tiền. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày và loại hình ảnh của Dòng tiền (Dòng là mặc định).

Zero

Có thể thay đổi khả năng hiển thị của Zero Line. Cũng có thể chọn giá trị, màu sắc, độ dày và loại hình ảnh của Zero Line (Dấu gạch ngang là mặc định).

Độ chính xác

Đặt số lượng vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn. Con số này càng cao, điểm thập phân sẽ càng nhiều trên giá trị của chỉ báo.