Tỷ lệ Thay đổi (ROC)

Định nghĩa

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC) là chỉ báo dao động động lượng. ROC tính phần trăm thay đổi giá giữa các thời kỳ. ROC lấy giá hiện tại rồi so sánh với giá "n" khoảng thời gian (người dùng xác định) trước đó. Giá trị được tính toán sau đó được vẽ và dao động trên và dưới Đường 0. Nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng Tỷ lệ Thay đổi (ROC) để xác định xu hướng và xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

Tính toán

n = A user defined number
ROC = [(CurrentClose - Close n periods ago) / (Close n periods ago)] X 100

Những nội dung cơ bản

Tỷ lệ Thay đổi (ROC) rõ ràng gắn liền với giá cả. Khi giá đang tăng hoặc tăng, các giá trị ROC vẫn ở trên Đường 0 (dương) và khi giá giảm, thì ROC nằm dưới Đường 0 (âm).

Ngoài ra, hãy nhớ rằng mặc dù ROC là chỉ báo dao động nhưng không bị giới hạn trong phạm vi đã đặt. Lý do cho điều này là không có giới hạn về mức độ tăng giá của chứng khoán nhưng tất nhiên có giới hạn về mức giá có thể giảm. Nếu giá về 0 đô la, thì rõ ràng ggias sẽ không giảm thêm nữa. Do đó, ROC đôi khi có vẻ không cân bằng.

Điều cần tìm kiếm

Xác định xu hướng

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC) có thể là công cụ tốt để xác định xu hướng dài hạn tổng thể của một công cụ tài chính. Điều này có thể không dẫn đến tín hiệu độc lập, tuy nhiên, có thể giúp xác nhận các điều kiện tạo tín hiệu khác.

Quá mua và quá bán

Như đã đề cập trước đây, ROC không bị giới hạn phạm vi như nhiều chỉ báo dao động khác. Do đó, việc xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức có thể không dễ. Biết nơi đặt ngưỡng quá mua và quá bán có thể khá khó khăn. Cách tốt nhất để làm vậy là sử dụng nghiên cứu và phân tích lịch sử. Nhà phân tích kỹ thuật có thể xem xét các biến động giá trong quá khứ so với ROC để hiểu rõ hơn khi nào một công cụ thực sự bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

Tóm tắt

Với chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC), bạn cần nhớ là tốt nhất nên xem ROC chỉ là một phần của bức tranh ghép. ROC có thể tạo ra một số tín hiệu (như đã thấy với các điều kiện mua quá mức và bán quá mức). Tuy nhiên, ROC thực sự trở nên hiệu quả nhất khi xác nhận các tín hiệu hoặc điều kiện được xác định bằng phân tích kỹ thuật bổ sung. Động lượng là yếu tố cực kỳ quan trọng khi phân tích biến động giá và ROC phân tích động lượng khá tốt. Do đó, ROC là công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị.

Đầu vào

Chiều dài

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán ROC. Mặc định là 9.

Nguồn

Xác định dữ liệu nào từ mỗi thanh sẽ được sử dụng trong tính toán. Đóng cửa là nguồn dữ liệu mặc định.

Kiểu

ROC

Có thể bật/tắt việc hiển thị ROC cũng như đường giá hiển thị giá thực tế hiện tại của ROC. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường kẻ và kiểu hình ảnh của Đường ROC.

Độ chính xác

Đặt số vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn lên. Số này càng cao, càng có nhiều điểm thập phân trên giá trị của chỉ báo.