Chỉ báo Xu hướng Khối lượng Giá (PVT)

Định nghĩa

Chỉ báo Xu hướng Khối lượng Giá (PVT) là chỉ báo dựa trên động lượng được sử dụng để đo lường dòng tiền. PVT tương tự như công cụ phân tích kỹ thuật khác; Khối lượng Cân bằng (OBV) là việc tích lũy khối lượng. Trong khi OBV cộng hoặc trừ tổng khối lượng hàng ngày tùy thuộc vào việc đó là ngày tăng hay giảm, thì PVT chỉ cộng hoặc trừ một phần của khối lượng hàng ngày. Khối lượng được cộng hoặc trừ vào/khỏi tổng PVT phụ thuộc vào mức giá tăng hoặc giảm của ngày hiện tại so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Xu hướng khối lượng giá (PVT) chủ yếu có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng, cũng như phát hiện các tín hiệu giao dịch có thể xảy ra do phân kỳ.

Tính toán

PVT = [((CurrentClose - PreviousClose) / PreviousClose) x Volume] + PreviousPVT

Những nội dung cơ bản

Xu hướng Khối lượng Giá (PVT) được sử dụng để đo động lượng hoặc áp lực mua và bán. Khi khối lượng điều chỉnh giá vào những ngày tăng cao hơn khối lượng điều chỉnh giá vào những ngày giảm, thì PVT sẽ tăng. Khi khối lượng điều chỉnh giá vào những ngày giảm giá vượt trội hơn khối lượng điều chỉnh giá vào những ngày tăng giá, thì PVT sẽ giảm. Nghĩa là khi PVT tăng, áp lực mua tăng và khi PVT giảm, áp lực bán tăng. Lý thuyết cơ bản đằng sau chỉ báo Xu hướng khối lượng giá là khối lượng đi trước giá, cho phép sử dụng PVT cho một vài mục đích khác nhau. Có thể sử dụng PVT để xác định hoặc xác nhận xu hướng chung cũng như dự đoán chuyển động giá sau khi phân kỳ.

Điều cần tìm kiếm

Xác định xu hướng

Xu hướng khối lượng giá (PVT), giống như Khối lượng cân bằng (OBV), rất hữu ích để xác định hoặc xác nhận xu hướng chung của thị trường. Điều này có thể hữu ích để xác nhận các tín hiệu hoặc thiết lập được tạo bởi các tín hiệu bổ sung dựa trên khả năng xác định xu hướng để có hiệu quả. Ngoài ra, dựa trên lý thuyết dao động trong dòng khối lượng điều chỉnh theo giá tích cực hoặc tiêu cực (áp lực mua và bán) trước những thay đổi về giá, PVT cũng có thể xác định khả năng đảo ngược xu hướng. Nhiều nhà phân tích kỹ thuật tin rằng PVT là đại diện chính xác hơn cho các điều kiện thị trường vì thực tế là khối lượng đã được điều chỉnh theo giá. PVT thường phản ánh rất sát diễn biến giá thị trường.

Phân kỳ

Phân kỳ xảy ra khi chỉ báo không xác nhận biến động giá. Trong nhiều trường hợp, phân kỳ có thể chỉ ra khả năng đảo chiều. Đặc biệt là khi xem xét tiền đề đằng sau chỉ báo PVT là dao động về khối lượng điều chỉnh giá dương và âm trước những thay đổi về giá. 

Phân kỳ PVT Tăng giá xảy ra khi giá giảm nhưng PVT tăng.

Phân kỳ PVT GIảm giá xảy ra khi giá tăng nhưng PVT giảm.

Tóm tắt

Xu hướng khối lượng giá (PVT) là công cụ phân tích kỹ thuật tốt để đo lường áp lực mua và bán. Nhiều người cho rằng áp lực mua và bán trước những thay đổi về giá khiến chỉ báo này trở nên có giá trị. Đặc biệt, sự phân kỳ phải luôn được lưu ý như một sự đảo ngược có thể xảy ra trong xu hướng hiện tại. Hãy nhớ rằng chỉ báo này rất giống với chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV). Tuy nhiên, PVT thường được xem là gắn chặt hơn với biến động giá hiện tại vì PVT tích lũy khối lượng điều chỉnh giá hơn là tổng khối lượng. Tuy nhiên, giống như hầu hết các chỉ số, tốt nhất là sử dụng PVT với các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung.

Kiểu

PVT

Có thể bật/tắt việc hiển thị PVT cũng như đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của ADL. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường và loại hình ảnh của ADL (Đường là mặc định).