Tôi có thể tìm thấy danh mục đầu tư ở đâu?

Hiện tại, chúng tôi không có một tính năng danh mục đầu tư. Chúng tôi sẽ xem xét thực hiện nó trong tương lai. Trong khi đó, tôi khuyên bạn nên kiểm tra MultiCharts.