Làm cách nào để bật chế độ tối màu?

Dành cho thiết bị iOS và Android

Vui lòng hoàn thành các bước sau:

  1. Mở màn hình Menu;
  2. Nhấn vào công tắc bật tắt Dark Theme (công tắc được hiển thị khi biểu đồ được tải đầy đủ);
  3. Nếu chủ đề biểu đồ của bạn không chuẩn, bạn sẽ có thể chọn: giữ định dạng hiện tại hoặc áp dụng các cài đặt mới.