Làm cách nào để chuyển ngôn ngữ trong ứng dụng iOS?

Với thiết bị iOS

Vui lòng hoàn thành các bước dưới đây:

  1. Mở tab hồ sơ;
  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng;
  3. Mở menu ngôn ngữ;
  4. Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn;

Xin lưu ý rằng ngôn ngữ đã chọn của bạn sẽ áp dụng cho danh sách các cuộc trò chuyện công khai cũng như nguồn cấp ý tưởng.

Với thiết bị Android

Thật không may, hỗ trợ ngôn ngữ địa phương chưa được thêm vào ứng dụng Android. Chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu điều này trong một trong những phiên bản tương lai của ứng dụng.